Taalhuis

Spreekuur Taalhuis

 

Tijdens de schoolvakanties kunt u met vragen/aanmeldingen terecht bij het bibliotheekpersoneel

Elke week is er een spreekuur met de Taalhuiscoördinator. Tijdens dit spreekuur kun je samen met een vrijwilliger bekijken wat je nodig hebt en wat bij je past. Dat kan bijvoorbeeld een oefenboek zijn of misschien een cursus. In de schoolvakanties zijn er geen activiteiten in het Taalhuis.

Je kunt ook gekoppeld worden aan een Taalvrijwilliger. Dit is een speciaal opgeleide vrijwilliger die je helpt. Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het lezen van een brief. Ook één-op-één hulp is mogelijk.

dinsdag 11 augustus 2020
14:00 - 16:00 uur
Bibliotheek Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675DG Winschoten
Gratis