Telefonisch Spreekuur Taalhuis

Spreekuur Taalhuis

Elke week is er een spreekuur met de Taalhuiscoördinator. Tijdens dit spreekuur kun je samen met een vrijwilliger bekijken wat je nodig hebt en wat bij je past. Dat kan bijvoorbeeld een oefenboek zijn of misschien een cursus. In de schoolvakanties zijn er geen activiteiten in het Taalhuis.

Je kunt ook gekoppeld worden aan een Taalvrijwilliger. Dit is een speciaal opgeleide vrijwilliger die je helpt. Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het lezen van een brief. Ook één-op-één hulp is mogelijk.

Het spreekuur is in verband met Corona nu telefonisch.

U kunt bellen met Jint Hoeksema, telefoonnummer 0611496002

U kunt mailen naar taalhuisoldambt@hotmail.com

donderdag 25 februari 2021
13:00 - 14:00 uur
Bibliotheek Winschoten Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675 DG Winschoten
Gratis