Spreekuur Taalhuis (telefonisch)

De bibliotheek is gesloten. Het spreekuur gaat telefonisch verder. Heb je vragen? Bel met de coördinator van Taalhuis Stadskanaal. Haar nummer is 0615642837. 

Elke week is er een spreekuur met de Taalhuiscoördinator. Tijdens dit spreekuur kun je samen met een vrijwilliger bekijken wat je nodig hebt en wat bij je past. Dat kan bijvoorbeeld een oefenboek zijn of misschien een cursus. In de schoolvakanties zijn er geen activiteiten in het Taalhuis.

Je kunt ook gekoppeld worden aan een Taalvrijwilliger. Dit is een speciaal opgeleide vrijwilliger die je helpt. Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of het lezen van een brief. Ook één-op-één hulp is mogelijk.

maandag 22 februari 2021
09:00 - 11:00 uur
Bibliotheek Stadskanaal Continentenlaan 2 9501 DG Stadskanaal
Gratis