Hulp bij belastingaangifte

Belastingservice

Laat geen geld op de plank liggen!

De Belastingdienst verzoekt velen om voor 1 mei 2021 de belastingaangifte over 2020 in te dienen.

De Stichting Vrienden voor Elkaar Winsum GR., Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen gaan ook dit jaar gezamelijk de gratis belastingservice organiseren.
Kun je wel wat hulp gebruiken bij deze belastingaangifte, de Toeslagen en eventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten?
Iemand die met jou meekijkt, voor de afhandeling zorgt of heb je een vraag?

Meld je dan aan voor een afspraak.

Voor wie?
Voor iedereen die in de gemeente Het Hogeland woont met een laag inkomen (120% van het bijstandsniveau).

Hoe?
De hulp kan op de volgende manieren worden geboden:
Online (computer) met een machtiging, in de bibliotheek of op huisbezoek.
In verband met Corona vindt de hulp plaats met inachtnememing van de RIVM-richtlijnen en jouw eigen verantwoordelijkheid.

Waar/Wanneer?
In maart en april worden de aanmeldingen afgehandeld.
Mensenwerk Hogeland doet dit in 4 bibliotheken: Bedum (12 en 30 maart), Leens (9 april), Uithuizen (16 en 19 maart) en Winsum (16 april).
Verder kun je online (computer) via een machtigingscode worden geholpen.

Aanmelden.
Je kunt je opgeven bij Henk Wolters: telefoon 06-23672464 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl onder vermelding van Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en de wijze waarop je wilt worden geholpen (in de bibliotheek of online (computer).
Je krijgt daarna nog een schriftelijke uitnodiging.

Het is van belang de je de benodigde papieren bij de hand hebt, zoals een uitnodigingsbrief Belastingdienst, een actieve Digicode, machtigingscode, jaaropgaven, loonstrook/uitkeringsspecificatie/werk enz.

 
vrijdag 16 april 2021
09:30 - 12:00 uur
Bibliotheek Winsum Regnerus Praediniusstraat 2 9951 CB Winsum
Gratis